Нестримний Bitcoin: що за нього можна купити

І як обстояти свої права споживача або платника податків
Нестримний Bitcoin: що за нього можна купити
Фото shutterstock

Криза банківської системи України, масове виведення банків із ринку, нестабільність національної валюти, неможливість повернути депозити або скористатися коштами, які зависли на рахунках – лише частина вкрай негативних обставин, з якими зіткнулися юридичні та фізичні особи в Україні за останні роки. З іншого боку – час не стоїть на місці, технології постійно розвиваються, змінюються ресурси обслуговування бізнесу, з’являються нові хмарні технології, які дозволяють створити й запропонувати суспільству альтернативні засоби платежу (валюти), і, можливо, за їх рахунок зберегти і примножити свій капітал.

Одним із таких засобів пропонується так звана валюта біткоїн (Bitcoin, BTC), або як її ще називають: криптовалюта, віртуальна валюта.

Наскільки законна ця «валюта» в Україні, чи можна в неї інвестувати і з якими ризиками доведеться зіткнутися тим, хто вирішить її використовувати для платежу – спеціально для читачів Forbes роз’яснює адвокат Михайло Можаєв.

Перше, що треба знати – Bitcoin, хоча й має всі характерні риси платіжної системи, грошей (валюти), але з погляду національного законодавства України такими не є. Ще в листопаді 2014 року НБУ дав роз’яснення, що він розглядає «віртуальну валюту / криптовалюту» Bitcoin як грошовий сурогат, який не забезпечений реальною вартістю й не може використовуватися фізичними та юридичними особами на території України як засіб платежу, тому що це суперечить нормам українського законодавства.

Гривня як грошова одиниця України є єдиним законним платіжним засобом у країні.

Але незважаючи на це роз’яснення операції з Bitcoin в Україні прямо не заборонені законом. При цьому відсутність нормативно-правових актів, які б встановлювали прядок і гарантії обігу Bitcoin, призводить до того, що в таких випадках активно застосовується крилатий вислів «Дозволено все, що не заборонено законом», яке до того ж закріплене в Конституції України як основний принцип.

Так, перерахування Bitcoin не можна вважати виведенням грошей, але відповідно така операція й не підпадає під поняття «фінансові послуги» та «незаконні грошові перекази», які вимагають необхідних дозволів. Для операцій з Bitcoin не потрібна й ліцензія НБУ на право проведення валютно-обмінних операцій. Тому, за відсутності будь-яких заборон ринок Bitcoin в Україні є і навіть активно розвивається.

Оподаткування

За своєю суттю Bitcoin може розглядатися і як товар, і як гроші (валюта), і як система платежу (послуга). Тому у разі легалізації або заборони Bitcoin необхідно врегулювати на законодавчому рівні всі перераховані вище напрями.

Проте, якщо взяти окремі операції з Bitcoin, які сьогодні здійснюються фізичними особами (громадянами України) і приносять дохід у національній валюті, то чинний Податковий кодекс зобов’язує при отриманні доходу задекларувати його, подавши відповідну декларацію в органи державної фіскальної служби, і заплатити податок. Незважаючи на те, що ця декларація подається в добровільному порядку (за винятком чиновників), несплата податку з доходів фізичних осіб розглядається як ухилення від сплати податків, з притягненням винних до адміністративної та кримінальної відповідальності. З іншого боку, адмініструвати ці операції податковим органам практично неможливо, що створює сприятливе поле для зловживань із боку платників податків.

Щодо юридичних осіб ситуація складніша. Припустимо, ви – власник або керівник компанії, який зважився за рахунок фірми купити якусь кількість Bitcoin. І перша проблема, з якою доведеться зіткнутися, – чи можна вважати Bitcoin товаром, роботою чи послугою. Адже як декларується, «біткоїни можуть використовуватися для обміну на товари або послуги в продавців, які згодні їх приймати». Тому, якщо Bitcoin – це товар, тоді він підпадає під бартерні (товарообмінні) операції в розумінні Податкового, Цивільного та Господарського кодексів України.

Суди вважають, що Bitcoin не має ознак матеріального світу, не є річчю, продукцією, а також майнових прав. Тобто, Bitcoin ніби немає. Проте, Bitcoin успішно продаються й купуються в Україні, і ніхто цьому не перешкоджає

Якщо піти далі, тоді Bitcoin можна передати, наприклад, у заставу або використовувати його в господарському обороті. Але основна проблема в тому, що національне законодавство не дає нам чіткого визначення Товару як такого, а позначає лише частину цього поняття для конкретних правовідносин. Наприклад, «товар в обороті» – для заставних операцій; «Товар як вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги» – для товарів у складі майна суб’єктів господарювання; для митниці, інших органів – окремі усічені поняття Товару. Якщо піти від протилежного – що не є Товаром, то Bitcoin теж не належить до такої категорії, бо зазвичай це товари, виключені з цивільно-правового обороту, про що прямо має бути передбачено в законі.

У тих випадках, коли нові правовідносини ще не врегульовані нормами чинного законодавства України, юриспруденція допускає застосування законів за аналогією (аналогія закону).

За своєю суттю операції з біткоїнами найбільше схожі на операції з програмним забезпеченням, яке особливо не відрізняється від іншого товару з погляду оподаткування.

При цьому, слід мати на увазі, коли норми чинного податкового законодавства України передбачають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення як на користь платника податків, так і контролюючого органу, то рішення приймається на користь платника податків.

Незважаючи на те, що дві згадані тези захищають сторону платників податків – через брак конкретних норм права чи роз’яснень податкових органів, що регулюють обіг Bitcoin, – велика ймовірність того, що податковий орган буде трактувати ці операції не так, як бачить їх платник податків.

Наприклад, податковий орган, пославшись на роз’яснення НБУ, буде вважати Bitcoin незаконним засобом платежу, а платник податків – Товаром, який був обміняний (бартер) на інший товар (роботи, послуги). У результаті такої податкової перевірки буде складено акт, у якому операції (угоди) з Bitcoin будуть визнані нікчемними, з валових витрат будуть зняті суми, витрачені на придбання Bitcoin, відповідно для платника податків збільшено базу оподаткування, донараховано прибуток, ПДВ і штрафні (фінансові) санкції. У такому разі, платнику податків нічого іншого не залишиться, як доводити свою рацію в суді.

Захист прав

Припустимо, ви купили за Bitcoin товар, замовили роботи або послуги як фізична особа. Іншими словами: поміняли Bitcoin на Товар. Товар не підійшов за розміром, кольором або фасоном. У цьому разі відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» покупець має право повернути товар упродовж 14 календарних днів із дати купівлі й отримати назад те, що оплатив (гроші), а в нашому варіанті – Bitcoin. Якщо продавець не поверне Bitcoin або в нього не виявиться їх достатньої кількості, то покупець повинен буде звернутися до суду із вимогою повернення Bitcoin, а якщо їх немає, то вимагати відшкодування збитків у національній валюті.

Для законності будь-якого правочину законодавець встановив мінімальний набір істотних умов: предмет, ціна й термін. Якщо якогось елементу немає, наприклад, ціни Bitcoin в гривнях, або якщо не вважати Bitcoin товаром, то правочин є нікчемним

Те ж саме стосується товару, який виявився неналежної якості, коли покупець має право на пропорційне зниження ціни. При цьому, стороні, яка оплатила товар за допомогою Bitcoin, потрібно буде довести суду, що операція з Bitcoin пройшла успішно. Це буде вкрай складно зробити, якщо між продавцем і покупцем не буде укладено окремий договір, у якому буде встановлено порядок взаєморозрахунків сторін із фіксацією ціни товару і Bitcoin в національній валюті. Інакше сторони зіткнуться з проблемою курсової вартості Bitcoin, яка змінюється по кілька разів на день. Складності виникнуть і з виконанням рішення суду.

Крім того, не слід нехтувати окремою позицією судів, які вже встигли розглянути поодинокі позови покупців до продавців Bitcoin до вимог передати товар (Bitcoin) у натурі. Суди вважають, що Bitcoin не має ознак матеріального світу, не є річчю, продукцією, а також майнових прав. Тобто, Bitcoin ніби немає. Проте, Bitcoin успішно продаються й купуються в Україні, і ніхто цьому не перешкоджає.

Для юридичних осіб є додатковий ризик того, що операції з Bitcoin можуть вважатися нікчемними. Для законності будь-якого правочину законодавець встановив мінімальний набір істотних умов: предмет, ціна й термін. Якщо якогось елементу немає, наприклад, ціни Bitcoin в гривнях, або якщо не брати до уваги Bitcoin товаром, то правочин є нікчемним. Тому, операції з Bitcoin вимагають особливого опрацювання положень договорів. На окрему увагу заслуговують умови повернення переданого / отриманого товару назад у разі настання негативних наслідків.

Сервіс в Україні

В Україні є компанії, які надають сервіс (послугу) з обміну Bitcoin на гроші. Фактично, вони пропонують продавцям і покупцям публічну оферту, згідно з якою Користувач (Продавець) шляхом подання заявки доручає, а Компанія за винагороду, від свого імені та за кошт Користувача, вчиняє дії з приймання та подальшої передачі заявленої Користувачем суми так званих «титульних знаків» (мається на увазі – Bitcoin) особі або особам, які бажають придбати такі за грошовий еквівалент. Відповідно до розроблених умов, це можливо в сумі не нижчій, ніж передбачено в параметрах заявки, поданої Користувачем, а також дії щодо передачі грошового еквівалента в сумі, зазначеній у параметрах заявки, на реквізити, зазначені Користувачем. У підсумку, користувач передає Bitcoin покупцеві й отримує за це гроші собі на рахунок, відкритий у банку України.

Купувати чи не купувати

Чи є Bitcoin панацеєю від фінансової нестабільності, чи стане ще однією світовою валютою або виявиться черговою «фінансовою пірамідою» – покаже час. Очевидно одне: це явище набирає обертів і починає впливати на усталені світові порядки товарно-грошових відносин. З Bitcoin вже рахуються економіки деяких країн, а в Японії Bitcoin є законним платіжним засобом із податком на їх купівлю. Тому в жодному разі не можна недооцінювати Bitcoin, а тим більше – відторгати його як щось нове й незрозуміле.

У пошуках відповідей на непрості запитання: купувати Bitcoin чи ні; ризикувати своїми грошима чи ні, – кожен має приймати рішення самостійно. Головне, усвідомлювати, що в сьогоднішніх умовах гарантій майже жодних немає.   

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Коментарів 2
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Oleksandr Naumkin
Oleksandr Naumkin — 15.05.2017, 19:38

теперь в Одессе в Хостеле можно жить за биткоины http://inhostel.org/

bitaps_com
bitaps_com — 25.02.2017, 10:32

Сейчас курс превысил 1220 долларов! https://bitaps.com/

Останні погляди
Найтемніший час перед світанком: як подолати кризу в компанії
Які завдання ляжуть на плечі команди, а які ─ безпосередньо на власника
Колектори і юрособи: з бізнесом не церемоняться
Чим відрізняється поведінка колекторських структур стосовно боржників-фізосіб і бізнесменів
Скромна чарівність біткоіна: українські реалії використання криптовалют
Хоча криптовалюти поки що офіційно заборонені в Україні, країна входить у топ-5 країн світу за кількістю користувачів різними біткоін-гаманцями
Новий-старий порядок атестації від Мін'юсту: що змінилося
Про особливості нового порядку атестування складу Державної кримінально-виконавчої служби України
Експортні міфи, або Як підкорити Велику Китайську стіну
Ринок КНР дуже привабливий для експортерів усього світу, продукція яких сьогодні китайському споживачеві здається набагато цікавішою, ніж українська
Скільки коштує професійне вигорання персоналу
І як бізнес може застрахуватися від проблем зі співробітниками
Розрубати гордіїв вузол: єврооблігаційні LPN-структури і нові правила оподаткування
Про нові правила оподаткування відсотків, що виплачуються українськими емітентами так званих «облігацій участі в кредиті» на міжнародних ринках капіталу
Примус у приватному порядку: нововведення в сфері виконання судових рішень
Чи стане інститут приватних виконавців необхідною і достатньою умовою ефективної і об'єктивної роботи судової системи